... VAŘÍM PIVO DOMA

Zákon

26.05.2008 18:58

353/2003 Sb. zákon o spotřebních daních

§ 80

-------------------------------------------------------------------

Plátce daně z piva
(1) Plátcem není fyzická osoba, která spolu s osobami
tvořícími s ní domácnost vyrobí v zařízení pro domácí výrobu piva,
pro vlastní spotřebu, pro spotřebu členů její domácnosti, osob jí blízkých
nebo jejích hostů, pivo v celkovém množství nepřesahujícím 200 l
za kalendářní rok, za podmínky, že nedojde k jeho prodeji.
 
(2) Fyzická osoba, která vyrábí pivo podle odstavce 1,
je povinna bezodkladně oznámit celnímu úřadu datum zahájení výroby,
místo výroby a předpokládané množství vyrobeného piva za kalendářní rok.
 
------------------------------------------------------------------------
Celní úřad zde:
 
 
 
Oznámení může vypadat takto:
 
 
 
 

Oznamuji Vám dle zákona č. 353/2003sb. paragraf 80,
že si letos doma uvařím 199 litrů piva pro svoji
vlastní spotřebu, pro spotřebu členů mé domácnosti
případně osob jí blízkých nebo jejích hostů a nedojde
k jeho prodeji. Vaření zahájím 17.5.2008 v 10:00 hodin
v kuchyni svého bytu.Tímto jsem splnil podmínku danou
výše zmíněným zákonem a přeji Vám pevné zdraví.
S pozdravem Pavel Pivař, Pivní 666, Pivařov

Zpět

Vyhledávání